matha.jpg

Arkivkonsult Kristina Lundqvist

Lundqvistkonsult startades 2012 av Kristina Lundqvist. Efter att ha jobbat nästan tjugo år inom informationshanteringsområdet, och efter mer än tio år som chef på mellan- och ledningsnivå ville Kristina gå vidare i en mer självständig roll som konsult i eget bolag. Sedan starten har verksamheten rullat på med många olika typer av uppdrag inom både offentlig och privat verksamhet.

Kristina är utbildad arkivarie vid Uppsala och Stockholms universitet och har studerat Data- och systemvetenskap vid IT-universitetet. Hon har också genomgått flera ledarskaps- och projektledarutbildningar.      


Som konsult trivs Kristina att arbeta med både små och stora uppdrag. Hon har lett stora projekt, agerat bollplank och coach åt ledning och chefer. Hon har också utfört mer avgränsade uppdrag med rådgivning, utredning eller ordnande och förtecknande av arkivmaterial.


Företaget är baserat i Uppsala och i Göteborg. Det går dock bra att anlita Kristina för uppdrag på plats över hela landet såväl som på distans.