Untitled design(3).jpg

Behöver ni hjälp att skapa ordning och reda bland verksamhetens information?

Lundqvistkonsult är en erfaren arkivkonsult som hjälpt många offentliga och privata verksamheter strukturera och effektivisera sin informationshantering. Vi erbjuder snabb och professionell hjälp med såväl små rådgivnings- som stora projektledningsuppdrag.

 

Exempel på tjänster

Rådgivning och analys

Rådgivning och analys

Processkartläggning och arkivredovisning

Processkartläggning och arkivredovisning

Praktiskt arbete med arkivmaterial

Praktiskt arbete med arkivmaterial

Skapar överblick och beslutsunderlag

Ni får hjälp att analysera nuläget för er informationshantering. Om det är områden ni vill utveckla t.ex. ärendehantering och diarieföring, eller hur informationen hanteras från mottagande till arkiv, bistår vi med en nulägesbeskrivning och praktiska förslag på åtgärder för problemlösning och effektivisering.

Ger kontroll över informationen

Lundqvistkonsult ansvarar för alla steg från processkartläggning av verksamhetsprocesser till framtagande av klassificeringsstruktur, arkivbeskrivning, arkivförteckning och andra styrande dokument såsom informationshanteringsplan / dokumenthanteringsplan.

Skapar struktur för återsökning

Lundqvistkonsult arbetar rent praktiskt med ordnande- och förtecknande av arkivmaterial på olika medier inkl. bilder, kartor och ritningar. Vi hjälper er även med frågor kring arkivflytt och arkivlokaler.

 

Arkivkonsult Kristina Lundqvist

Lundqvistkonsult drivs av Kristina Lundqvist som har mer än tjugofem års erfarenhet av arbete med arkiv, ärende- dokument- och informationshantering, inom både privat och offentlig sektor. Hon har arbetat i olika chefsroller, som projektledare såväl som praktiskt med alla delar av registratur- och arkivverksamhet. I sina uppdrag arbetar Kristina pragmatiskt och lyhört med fokus på verksamhetens behov.

Kristina arbetar som enskild konsult, men har ett nätverk av kompetenser inom området som vid behov kopplas in. Företaget finns i Uppsala, men arbetar i hela Sverige, och kan snabbt anlitas för uppdrag både på distans och på plats.


Woman Typing
 

Några olika typer av uppdrag

8ab0248f-d37e-4142-9675-405b2047e4d4.png

Projektledning och arkivflytt

Under ett par år arbetade Lundqvistkonsult med ett uppdrag som projektledare hos SGU. Uppdraget omfattade bl.a arbete med att strukturera upp myndighetens analoga arkiv på flera ställen i Sverige, analysera den digitala informationsstrukturen samt ansvara för att flytta känsligt historiskt arkivmaterial. Liknade arbete har utförts hos t.ex. Länsstyrelsen Dalarna, Jordbruksverket och Upplands Väsby kommun m.fl.

SSBF_logga-removebg-preview(1).png

Processkartläggning för dokumenthanteringsplan

Lundqvistkonsult ledde och ansvarade för arbetet med att processkartlägga hela verksamheten inom Storstockholms brandförsvar. Liknande uppdrag har även utförts på bl.a. Räddningstjänsten Storgöteborg, Sundbybergs kommun och Mora kommun m.fl.

Uppsala_kommun_Logo_Black_RGB.png

Informationshanteringsplan

I samband med Uppsala kommuns arbete med digitalisering var Lundqvistkonsult projektledare och arbetade också praktiskt med framtagande av informationshanteringsplaner inom Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen samt Uppsala Brandförsvar. Liknande uppdrag har även utförts hos bl.a. Vårdbolaget Tiohundra, Kommuninvest, Ockelbogårdar, Sundbybergs Avfall och Vatten, Gästrike Räddningstjänst m.fl.

 
Work Space

Kontakt

Välkommen att ta kontakt via e-post, telefon eller formuläret nedan. Lundqvistkonsult finns också på LinkedIn.

  • LinkedIn

Tack för ditt meddelande!