Untitled design(3).png

Behöver ni hjälp att skapa ordning och reda bland verksamhetens information?

Lundqvistkonsult är en erfaren arkivkonsult som hjälpt många offentliga och privata verksamheter strukturera och effektivisera sin informationshantering. Vi erbjuder snabb och professionell hjälp med såväl små rådgivnings- som stora projektledningsuppdrag.

 

Exempel på tjänster

shutterstock_1693586854_edited.jpg

Rådgivning och analys

white-dry-erase-board-with-red-diagram-1

Processkartläggning och arkivredovisning

20150925_162407.jpg

Praktiskt arbete med arkivmaterial

Skapar överblick och beslutsunderlag

Ni får hjälp att analysera nuläget för er informationshantering. Fokus kan ligga på hur informationen är strukturerad både analogt och digitalt, och hur den hanteras i det dagliga arbetet samt praktiska förslag på åtgärder för effektivisering.

Ger kontroll över informationen

Lundqvistkonsult ansvarar för alla steg från processkartläggning till framtagande av klassificeringsstruktur, arkivbeskrivning, arkivförteckning och andra styrande dokument såsom informationshanteringsplan / dokumenthanteringsplan.

Skapar struktur för återsökning

Lundqvistkonsult arbetar rent praktiskt med ordnande- och förtecknande av arkivmaterial på olika medier inkl. bilder, kartor och ritningar. Vi hjälper er även med frågor kring arkivflytt och arkivlokaler.

 

Arkivkonsult Kristina Lundqvist

Lundqvistkonsult drivs av Kristina Lundqvist som har mer än tjugofem års erfarenhet av arbete med arkiv, ärende- dokument- och informationshantering, inom både privat och offentlig sektor. Hon har arbetat i olika chefsroller, som projektledare såväl som praktiskt med alla delar av registratur- och arkivverksamhet. I sina uppdrag arbetar Kristina pragmatiskt och lyhört med fokus på verksamhetens behov.

Kristina arbetar som enskild konsult, men har ett nätverk av kompetenser inom området som vid behov kopplas in. Företaget finns i Uppsala, men arbetar i hela Sverige, och kan snabbt anlitas för uppdrag både på distans och på plats.


Woman Typing
 

Några olika typer av uppdrag

Projektledning och arkivflytt

Under ett par år arbetade Lundqvistkonsult som projektledare med att bl.a strukturera upp myndighetens analoga arkiv på flera ställen i Sverige, analysera den digitala informationsstrukturen samt ansvara för flytt av känsligt historiskt arkivmaterial. Liknade arbete har utförts hos t.ex. Länsstyrelsen Dalarna, Jordbruksverket och Upplands Väsby kommun m.fl.

Processkartläggning för dokumenthanteringsplan

Lundqvistkonsult ledde och ansvarade för arbetet med att processkartlägga hela verksamheten. Liknande uppdrag har även utförts på bl.a. Räddningstjänsten Storgöteborg, Sundbybergs kommun och Mora kommun m.fl.

Informationshanteringsplan

I samband med kommunens digitalisering var Lundqvistkonsult projektledare och arbetade också praktiskt med framtagande av informationshanteringsplaner inom Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen samt Uppsala Brandförsvar. Liknande uppdrag har även utförts hos bl.a. Vårdbolaget Tiohundra, Kommuninvest samt Gästrike Räddningstjänst m.fl.

 
Standing Meeting
 

©2020 by Lundqvistkonsult. Proudly created with Wix.com